خط مشی سیستم های مدیریت یکپارچه در شرکت فولاد پارسیان

شرکت فولاد پارسیان به عنوان یک شرکت الگو و سرآمد با محوریت توسعه پایدار و مشتری گرایی با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و مجرب در زمینه تولید میلگرد آجدار در گرید های صنعتی و ساختمانی در انواع سایزها فعالیت نموده، متناسب با فرآیندها و فعالیت های خود و به منظور تحقق اهداف سازمانی و در راستای استقرار سیستم های مدیریت کیفیت، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس استاندارد ISO9001:2015 را اولویت خود قرار داده بر این اساس اصول زیر را به عنوان مبانی خط مشی کیفیت خود اعلام می دارد.

• افزایش رضایت مشتریان از طریق بهبود مداوم کیفیت و خدمات.
• افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها از طریق استفاده بهینه از منابع و توسعه و تنوع محصولات.
• ارتقاء توانمندی منابع انسانی به عنوان سرمایه های اصلی سازمان.
• توسعه دانش فنی و نوآوری در فرآیند ها.
• حفاظت از محیط زیست شامل پیشگیری از آلودگی و سایر تعهدات خاص مرتبط.
• تبعیت از قوانین، مقررات و الزامات ایمنی، بهداشت و زیست محیطی تعیین شده متناسب با فعالیت های سازمان و توسعه فرهنگ .HSE
• پیشگیری از آسیب ها، بیماری ها، حوادث، مدیریت و کنترل ریسک خطرات و عوامل زیان آور محیط کار، از طریق بهبود مداوم مدیریت و عملکرد محیط زیست.

این شرکت به منظور تحقق اهداف و فرآیند های سازمان از طریق اشاعه فرهنگ کار گروهی و اجرای برنامه ها، در جهت تحقق آن ها گام بر می دارد و همواره از کلیه همکاران محترم انتظار دارد در انجام امور محوله در حیطه عملکرد خود کوشا و مسئولانه عمل نمایند.